Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020

  1. Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ. 87864/Δ3/31-05-2019
  2. Η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στη συνημμένη φόρμα εγγράφου. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)
  3. Η διαβίβαση των αιτημάτων στην Δ/νση Εκπ/σης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)
  4. Η διαβίβαση των παιδαγωγικών εκθέσεων του σχολείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)