Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) στελεχώνονται με το εξής προσωπικό: Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), όπως Νηπιαγωγούς (ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δασκάλους (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλολόγους (ΠΕ02), Μαθηματικούς (ΠΕ03) ή Φυσικούς (ΠΕ04), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), όπως Λογοθεραπευτές (ΠΕ21), Ψυχολόγους (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30), Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31), Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και Γραμματέα.


Το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας είναι στελεχωμένο με το εξής προσωπικό:

Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση:

  • Μεγάλου Φωτεινή, ΠΕ 03.50 (Μαθηματικός)
  • Κυρίτση Αντωνία, ΠΕ 71 (Δασκάλα)
  • Γαλογαύρου Μαρία ΠΕ 60 ΕΑΕ (Νηπιαγωγός)

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

  • Κούλη Μαρία, ΠΕ 23 (Ψυχολόγος)
  • Θεοδωροπούλου Βασιλική, ΠΕ 23 (Ψυχολόγος)
  • Κόρακας Παναγιώτης, ΠΕ 30 (Κοινωνικός Λειτουργός)
  • Κωστοπούλου Γεωργία, ΠΕ 21 (Λογοθεραπεύτρια)

Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας είναι η Μαζαράκη Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80 – Οικονομίας με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, MSc.